ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหัวเข้าสมอคร้า อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพรหมพิราม 8 จำนวน 5 โรงเรียน พร้อมทั้ง สำรวจอาคารเรียน สถานที่ การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยมี นายรุ่ง จันทร์ทอง ประธานเครือข่ายฯ พรหมพิราม 8 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง