สพป.ยโสธร เขต 2 จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง ณ โรงเรียนช่องเม็ก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษภัย สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียน และสถานศึกษาสีขาวพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด โดย คณะวิทยากรจากสถานีตำรวจเลิงนกทา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนากอก โดยมี นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนช่องเม็ก โรงเรียนน้อมเกล้า และ นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนช่องเม็ก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)