สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน เด็กหญิงสุนิสา ทองปลิว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด อ.หนองบัวระเหว ซึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อาศัยอยู่กับแม่และยาย ฐานะทางบ้านยากจน แม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และยายซึ่งตาบอด ทางจังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดสร้างบ้านให้ในโครงการบ้านปันรัก โดยนำอุปกรณ์ เช่น หลังคาเมทัลชีท,เหล็ก,อิฐปูนมาให้และมีคนงานมาช่วย โดยผู้ใหญ่บ้านได้รวมตัวชาวบ้านมาช่วยสร้าง,ซ่อมแซม ในการนี้  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง โดยมีนางอุษณีย์ แคงสันเที่ยะ ผอ.โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดและคณะครูร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้