ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานปิดการอบรมการดำเนินการทางวินัย และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ให้เกียรติเป็นประธานปิดการอบรมโครงการอบรมการดำเนินการทางวินัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยประธานฯ ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการอบรม จำนวน 60 คน และได้กล่าวขอบคุณคณะวิทยากรจาก สพฐ.และผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้ทุกคนได้นำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามขบวนการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติร่วมในพิธีปิดการอบรม