ผอ.สพป.ลพ. เขต 1 เยี่ยมสนามสอบ NT

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เยี่ยมสนามสอบทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่สนามสอบโรงเรียนบ้านเหมืองจี้ โรงเรียนตำบลริมปิง และโรงเรียนอนุบาลลำพูน ตามลำดับ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในสังกัดฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562