สพป.ลพ. เขต 1 เปิดการอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน/ห้องประชุมจามจุรี ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 10 คน กิจกรรมสะเต็มศึกษา ตรวจพันธุ์ทันด่วน