สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำคะแนน ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีปกติ

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำคะแนนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ในการประเมินองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม   ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3