สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์ ประจำปี 2561

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และเพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์ ประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและในการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ฝ่ายต่างๆ โดยมีประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 เครือข่าย และคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน