สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ในการนี้ได้มอบโล่สถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ (IQA AWARD) ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 และมอบเงินช่วยเหลือแก่นักเรียนในสังกัดฯ ที่บ้านประสบอัคคีภัย พร้อมทั้งแนะนำตัวผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ในสังกัดฯ อีก 10 คนอีกด้วย ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562