สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายอำเภอเมืองที่ 4

นายชาติชาย. กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายอำเภอเมืองที่ 4 เพื่อมอบแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. ณ ร.ร.วัดบ้านแจ่ม อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562