สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดกิจกรรมเวทีเสนากระบวนการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 มอบหมายให้ นายพิชิต หอมนวล รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการเสวนากระบวนการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมปราสาททอง โรงเรียนปราสาท โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอปราสาทและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขปราสาท เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส จำนวน 183 คน เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุนแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด