โรงเรียนตะคร้อพิทยา ร่วมรณรงค์ให้คนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง

โรงเรียนตะคร้อพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ร่วมรณรงค์ให้คนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง นำโดยคณะครูและนักเรียนเดินรณรงค์ให้ชาวบ้านพร้อมใจไปเลือกตั้งที่จะมาถึง