โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ร่วมรณรงค์ให้คนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง นำโดยคณะครูและนักเรียนเดินรณรงค์ให้ชาวบ้านพร้อมใจไปเลือกตั้งที่จะมาถึง

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ร่วมรณรงค์ให้คนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง นำโดยคณะครูและนักเรียนเดินรณรงค์ให้ชาวบ้านพร้อมใจไปเลือกตั้งที่จะมาถึง

ข่าวสารกิจกรรม | สพม.42

ศึกษานิเทศก์ at สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ข่าวสารกิจกรรม | สพม.42