22 ร.ร.ประชารัฐ เสนอแผนพัฒนาฯ ต่อ School Partner บ.ทรูฯ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ

22 โรงเรียนประชารัฐสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เสนอแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาอนุมัติงบประมาณ ต่อ School Partner ที่ดูแลโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ตามโครงการสานพลังประชารัฐ

สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.เชียงใหม่ เขต 2) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ 22 โรงเรียนประชารัฐสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เสนอแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาอนุมัติงบประมาณ ต่อ School Partner ที่ดูแลโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ตามโครงการสานพลังประชารัฐ  ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยนายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้การต้อนรับ คณะ School Partner ที่ดูแลโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดยคุณนภัทร ฐิติดำเกิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น มารับฟังและให้คำแนะนำแก่ 22 โรงเรียนประชารัฐที่ดูแลโดยบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ในการนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาอนุมัติงบประมาณประจำปีการศึกษา 2562 และจะพิจารณาอนุมัติช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2562

22 โรงเรียนประชารัฐสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ที่ดูแลโดยบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย  1.โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 2.โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 3.โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 4.โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 5.โรงเรียนบ้านสันปง 6.โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 7.โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 8.โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 9.โรงเรียนวัดแม่กะ 10.โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 11.โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 12.โรงเรียนบ้านป่าลาน 13.โรงเรียนรัปปาปอร์ต 14.โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 15.โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 16.โรงเรียนสบเปิงวิทยา 17.โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 18.โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 19.โรงเรียนพร้าวบูรพา 20.โรงเรียนบ้านสันกลาง 21.โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง และ22.โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง