สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมขับเคลื่อนการจัดทำแผนเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ นางสาวฉันทนา สำลี นางสาวฮุสนา เงินเจริญ และ นายสุธน พรมลี ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย ของโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมนุมสูง รักษาการโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน รักษาการโรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง รักษาการโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ และรักษาการโรงเรียนบ้านน้ำเป็น เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมหาแนวทางในการใช้ทรัพยากรร่วมกันฯ ณ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง