สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร  จัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565

วันที่ 25  พฤศจิกายน 2565  สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร  จัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565  เพื่อให้ลูกเสือในสังกัดได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โดยมี นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานในพิธี  และดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร  กล่าวรายงาน.  มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ เนตรนารี  เข้าร่วมพิธี จำนวน 600 คน  หลังจากประธาน และสถานศึกษาร่วมวางพวงมาลา ถวายบังคมและนำลูกเสือประกอบพิธีถวายราชสดุดี เสร็จแล้วได้จัดพิธีมอบเหรียญพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 7 ราย และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 9 ราย  ในการนี้ ประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี  กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตและร่วมปฏิบัติภารกิจลูกเสือให้สัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมสืบไป  และได้กล่าวชื่นชมลูกเสือทุกคนที่ให้ความสำคัญมาร่วมพิธีในวันนี้