สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการ “ผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข” จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางวนาลิน ขามเกาะ ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางวรรณภา  ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร ในสังกัด ร่วมโครงการ “ผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข” จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วัดราศี ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีนายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนในจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ(วันพระ) เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทย เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงเป็นการเยี่ยมวัดและศึกษาปัญหาต่างๆ ที่วัดประสบอยู่ โดยกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 9 ครั้งๆ ละ 3 วัด กิจกรรมประกอบด้วย การสมาทานศีล(รับศีล) การฟังพระธรรมเทศนา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร  ซึ่งมีนายมนตรา กอซอ นายอำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน พุทธสาสนิกชน เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้