สพม.เพชรบูรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว PA (ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์)

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว PA (ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์) โดยมี นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายวิทยา เกษาอาจ รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ว PA) จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้สื่อสารและถ่ายทอด เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายผู้ดูแลระบบในระดับสถานศึกษา และส่งต่อความรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลที่ ก.ค.ศ. กำหนด