สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.วัดบ้านเหล่า ประสบอัคคีภัยไหม้บ้าน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มอบหมายให้ นางภัญพัชญ์ จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย น.ส.สุมาลี สมติ๊บ, นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี, นางมาริสา ภูเขา และนายพิรุฬวัฒน์ อุทรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเหล่า เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือพร้อมทั้งสอบถามและให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเหล่า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านของเด็กชายอรรถพล แซ่เฒ่า นักเรียนชั้น ป.5  และเด็กชายโกษีย์ แสนใหม่  นักเรียน ป.2 เป็นนักเรียนชนเผ่าม้ง ที่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

นายพิรุฬวัฒน์ อุทรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเหล่า ได้แจ้งกับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ว่านักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเหล่า จำนวน  2 ราย คือเด็กชายอรรถพล แซ่เฒ่า นักเรียนชั้น ป.5  และเด็กชายโกษีย์ แสนใหม่  นักเรียน ป.2  บ้านพักประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 106  หมู่ที่ 5 ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง   จ.เชียงใหม่  เป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย อุปกรณ์การเรียนและเสื้อผ้าถูกไฟไหม้เกือบทั้งหมด

ในการนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งสิ้น  4,200 บาท ดังนี้ 1. กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2  จำนวน 1,000 บาท 2. กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนฉุกเฉินฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี จำนวน 2,000 บาท 3. ข้าราชการครู ลูกจ้างและนักเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม่เขต 2 จำนวน 1,200 บาท ทั้งนี้จากการตรวจเยี่ยมของคณะดังกล่าว พบว่า ทางครอบครัวได้รับการช่วยเหลือจากทางโณงเรียน และทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค และสวัสดุก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างบ้านที่เสียหายแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 80 แล้ว ทางนักเรียนและครอบครัวได้กล่าวแสดงความขอบคุณมายังทุกท่าน และหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือในครั้งนี้อย่างซาบซึ้งใจ