กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายนายประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดกลางโกสุม และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย ในงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร