ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม