“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/ 2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานการประชุม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/ 2565 และการประชุม PLC มอบนโยบายการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป./ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย