การประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 มอบหมายให้นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 โดย สพป.ปัตตานี เขต 2
ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด