สพป.ลพ. เขต 1 กับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย    นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 บรรยายพิเศษเรื่อง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดหนองซิว และคณะครูในเครื่อข่ายอำเภอเมืองที่ 3 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองซิว อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่      12 มีนาคม 2562