การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายนายกฤติพงศ์ สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จ.ชลบุรี