การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์ ประจำปี 2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์ ประจำปี 2565 สนามโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม