สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA)

      วันที่ 12 ธันวาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA)  โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับคณะทำงาน PA Support Team ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายละ 1 คน จำนวน 24 กลุ่มเครือข่าย และครูผู้สอนเครือข่ายละ 3 คน ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2

เครดิตภาพ/ รัชต์พล ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ สพป.อุดรธานี เขต 2