รับฟังการประชุม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/ 2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/ 2565 และเป็นประธานการประชุม PLC มอบนโยบายการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป./ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม