ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา​ สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา​ สิริวัฒนาพรรณวดี​ พระราชทานวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ​ TO​ BE​NUMBER ONE จังหวัดมหสารคาม​ในวันอังคารที่​ 10​ มกราคม​ 2566 ณ​ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม​ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม