ประชุมชี้แจงข้อมูลการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายนางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและอาหารกลางวันนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม