สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference การชี้แจงแนวทางการประเมิน ตัวชี้วัดตาม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมาย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อม ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO conference  ในการชี้แจงแนวทางการประเมิน ตัวชี้วัดตาม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น จากนั้น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ประชุมแบ่งงานตามตัวชี้วัด ของแต่ละงานที่ทาง สพฐ.กำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เตรียมรวบรวมข้อมูลและร่วมศึกษาปัญหาและประเด็นในการรายงานตัวชี้วัดตามกำหนดเวลาต่อไป