สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาการผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาการสุจริต  โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา แสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดีมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาการสุจริต  โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา แสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดีมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3