รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 จ.เพชรบุรี

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

นายธีร์ กล่าวว่า ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มจัดงานในปี 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 70 แล้ว
“กิจกรรมในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางกลุ่มเครือข่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2565 โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 238 กิจกรรม มีสถานศึกษาร่วมแข่งขัน 32 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 22 แห่ง โรงเรียนเอกชน 8 แห่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 โดยใช้สถานที่แข่งขันทั้งหมด 11 ศูนย์การศึกษา ทั่วจังหวัดเพชรบุรี