สำนักคลังฯจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบโรงเรียนฯ

สพฐ.โดยสำนักคลังและสินทรัพย์ นำโดย ดร.พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์ พร้อมคณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการคลังละสินทรัพย์ ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบรั้วโรงเรียนของโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีนายเชิดพงศ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์และคณะครูร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ สำหรับในการอบรมในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน พัสดุ การเงินและการเบิกจ่าย กับโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร โดยมีนายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัยและคณะผู้เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมในครั้งนี้