สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ- สวดมนต์ไหว้พระ ณ ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๒๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการดำเนินกิจกรรม เคารพธงชาติ-ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระ- สวดมนต์ โดยมี รอง ผอ.สพป.กส. ๓, ผอ.กลุ่ม, ศึกษานิเทศก์, บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมดำเนินกิจกรรมฯ ทั้งนี้ ประธาน แจ้งข้อราชการสำคัญ แจ้งกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก, งานวันครู, พร้อมมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการฯลฯ กำชับการให้บริการ ผู้มาติดต่อราชการฯลฯ ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓