สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ- สวดมนต์ไหว้พระ ณ ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการดำเนินกิจกรรม เคารพธงชาติ-ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระ- สวดมนต์

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อต่อเติมให้สมบูรณ์ ณ บ้านนักเรียน ต.สงเปลือย
อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 แข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรี

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธาน “การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างชมรมฟุตบอล สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 กับสพป.กาฬสินธุ์ เขต3

1 2 3 18