สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00น.
นายสุริยะ ใจวงษ์
ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์ พูนดี
ผอ. วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ. โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน
ลงพื้นที่ “ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อต่อเติมบ้านให้สมบูรณ์”
ณ บ้านนักเรียน ต.สงเปลือย
อ.นามน จ.กาฬสินธุ์