สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 แข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรี

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00น.
นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธาน “การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างชมรมฟุตบอล สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 กับสพป.กาฬสินธุ์ เขต3”

โดย ท่านรองปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
ท่านรองชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์
ท่านรองมนตรี จันทวงศ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ณ สนามฟุตบอล ตลาดโรงสี