สพป.สกลนคร เขต ๑ จัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

สพป.สกลนคร เขต ๑ จัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562    เวลา 09.00 นาฬิกา
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
นายฉลาด เดชธิสา  รก.ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1   ร่วม การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” มีพันเอกชลรบ ชำนาญพล พร้อมด้วยคณะวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 บรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 2 3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 รวมทั้งสิ้น 1,000 คน ได้รับทราบประวัติศาสตร์ชาติไทย และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และเข้าใจความเป็นมาของจิตอาสา การทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการนี้ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี