สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดกิจกรรม งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566