สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมงาน Open House โรงเรียนวัดขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ลำพูน

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงานบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนวัดขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ลำพูน ในการนี้ได้มอบใบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา คณะครูที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น พร้อมกับอวยพร และเยี่ยมชม ผลงานของคณะครูอาจารย์ฯ นิทรรศการ “ตลาดนัดอาชีพสู่วิถีพอเพียง” อีกด้วย ณ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562