สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมงานวันสู่โลกกว้าง โรงเรียนบ้านป่าเลา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันสู่โลกกว้่าง ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านป่าเลา อ.แม่ทา จ.ลำพูน ในการนี้ได้มอบวุฒิบัตร อวยพรและให้ข้อคิดทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนชัน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอนุบาล 3 ที่จบการศึกษาอีกด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าเลา อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562