สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 จ.น่าน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน ในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ณ สนามโรงเรียนต่างๆ ที่ทำการแข่งขัน และได้มอบหมายให้ทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 1 ศึกษานิทเศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ณ สนามการแข่งขันต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและคณะครูในสังกัดฯ