สพป.นราธิวาส เขต 1 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ด้วยการใช้เทคโนโลยีกับงานสารบรรณ

6 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ รอง ผอ.สพป รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ด้วยการใช้เทคโนโลยีกับงานสารบรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ซึ่งโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา