สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน PA (Performance Agreement) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน PA (Performance Agreement) เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม และ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย