ประชุม “สร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นายจิมจง ทองคำวัน นายปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประชุม “สร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference ณ ห้องประชุมวังใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4