สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมรับมอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย ดร.ปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายยุทธนา พรทิพย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 209 โรงเรียน ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์