สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จัดทำแผนงานบูรณาการการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำแผนงานบูรณาการการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ