สพป.สุรินทร์ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพัก

..ช่วงเช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 พร้อมผู้บริหารในเครือข่าย ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ ดญ.กันยากร นารี นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และดญ.นลินนิภา พิมรอด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียน รร.บ้านกู่ อ.กาบเชิง ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้เพิงพักหน้าบ้าน เนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร หลังจากนั้น ได้พบปะ พูดคุยและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการของ รร.บ้านกู่ และ รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพุดคุย ปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารและครู ตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียน รวมถึงการแนะแนวภายหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เด็กมีแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต https://www.facebook.com/prsurin3