สพป.ชบ.3 : รับข้อสอบ O-NET 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  ประธานศูนย์สอบ O-NET นายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม พร้อมคณะกรรมการการสอบ O-NET เดินทางไปตรวจสอบการจัดส่งข้อสอบ O-NET จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะจัดการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 11- 12 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย และความโปร่งใสในการจัดเก็บข้อสอบ ณ ศูนย์สอบใหญ่กระจายข้อสอบ โรงเรียนวัดมโนรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี